Çocuğun Suistimali (Kötüye Kullanılması) ve İhmali

Ümran Korkmazlar

ÖZ

Çocuğun kötüye kullanılması ve ihmali konusu, çok uzun bir tarihe sahip olmasına rağmen, sosyal ve klinik bir problem olarak 1950’lerde ele alınmıştır. Çocuğun önemsenmemesinin, yüzyıllar önce para karşılığında köle olarak satılmasıyla başladığı kabul edilmektedir. Bazı kültürlerde özürlü doğan çocuğu ortadan kaldırmak için ya da nüfusu kontrol aracı olarak yeni doğanın öldürüldüğü (infanticide) bilinmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.