Rehberlik Açısından Velilerle İlişkiler

Nilüfer Voltan Acar

ÖZ

Gerek okul yöneticileri ve gerekse okuldaki eğitim-öğretim hizmetini yürüten diğer görevliler, öğrencilerin ailelerini tanımadan, öğrenciler hakkında gerçekleri yeterince bilemezler. Ailelerle kurulan ilişkiler, öğrenciler hakkında daha geniş kapsamlı bilgiler edinilmesini ve dolayısıyla daha hoşgörülü ve uygun eğitim ortamlarının hazırlanabilmesini sağlar. Ayrıca bu ilişkiler yoluyla veliler de okul ve çocukarı hakkında daha sağlıklı bilgiler edinirler. Diğer yandan okul rehberlik programı, yalnızca okul içi etkinliklerle değil, aynı zamanda çevredeki kişi ve kurumlarla yapılan işbirliği yoluyla daha sağlıklı bir biçimde yürütülebilir. Aile, bu kişi ve kurumların başında gelir. Öğrenciye yapılacak rehberlik yardımının, etkili ve sürekli olabilmesi için velilerin de anlayış ve katılımının sağlanması gerekmektedir (Tan, 1976). Rehber danışmanlar, yalnızca öğrenci ve okul yönetimi için değil, aynı zamanda veliler ve toplum için de danışmanlık görevini yürütmek zorundadırlar.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.