Okullarda Başarının Değerlendirilmesi Üzerine

Yıldız Kuzgun

ÖZ

Öğrencilerin, okuldaki başarılarının velilere bildirildiği karne dönemleri, eğitimdeki aksaklıkların yanısıra, öğrencilerin ruh sağlığı sorunlarının da gündeme geldiği ve yoğun olarak tartışıldığı dönemlerdir. Karnelerindeki kırık notları ana babalarına göstermekten korkan bazı öğrencilerin, evden kaçmak ya da intihara kalkışmak gibi davranışları, birçok ailede dramatik sahnelere yol açmaktadır. Gazetelere yansıyan bu acıklı olaylar, eğitimcileri ve ruh sağlığı uzmanlarını konu üzerinde düşünmeye sevketmektedir. Bu arada bazı öğrencilerin sınav yapılmayan ve not olmayan bir okul istediklerine ve bazı velilerin, okullarda değerlendirme sisteminin değiştirilmesini öne sürdüklerine tanık olmaktayız.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.