Temel Eğitim’de İş ve Teknoloji Eğitimi

S. Savaş Büyükkaragöz

ÖZ

Bilginin hızla arttığı bir sağda, kişiyi teknolojik hayata hazırlayan bir eğitimin önemi daha da çok anlaşılmaktadır. Kişiyi hayata hazırlamada çocuğa kazandırılacak olan Teknoloji Eğitimi ise, belirli olup, nitelikleri bakımından temel eğitim kapsamına giren genel bilgilerle düzenlenen bir eğitim şeklidir (Doğan, 1982, s. 24). Teknoloji eğitimi, iş eğitiminin teknoloji temeline dayalı olarak geliştirilmeye çalışılmasından başka bir şey değildir. Bu nedenle bugün, iş eğitimi yerine teknoloji eğitimi sözcüğü kullanılmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.