Sistem Kavramı ve Eğitim Sistemimiz

Rıfat Okçabol

ÖZ

Bu yazının amacı; eğitim düzenimizi tanıma, sorunlarını ortaya koyma ve bu sorunlara çözümler arama çabalarında yararlı olabilecek «sistem kavramı»na değinmek; bu kavram içinde eğitim sistemimizi genel özellikleriyle kısaca gözden geçirmek; böylece, toplumumuzun önde gelen güncel konularından biri olan eğitim konusunun, okul öncesinden yüksek öğretime değin değişik düzeylerdeki sorunlarına sistemli bir bakış getirmeye çalışmaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.