Ausubel'in Öğrenme-Öğretim Teorisi

Mahmut Tandoğan

ÖZ

Bilişsel psikologlardan biri olan Ausubel’in «Anlamlı Sözel Öğrenme «veya» Ön Düzenleyiciler» diye bilinen bir öğrenme-öğretim teorisi vardır. Ausubel’in teorisi, hem bireyin nasıl öğrendiğini, hem de öğretim etkinliğinin özelliklerini ve nasıl düzenlenmesi gerektiğini açıklayıcı ilkeleri kapsamaktadır. Ausubel, bireyin bilgi işlem sistemi (zihinsel yapısı) ile disiplinlerin yapısı arasında bir parelellik bulunduğunu ve disiplinlerin, genel ilkelerden, soyut kavramlardan hareket ederek somut şeylere doğru indiğini, insanın da önce soyut şeyleri daha sonra somut bilgileri öğrendiğini ileri sürmektedir. Disiplinlerin, genelliği olan kavramlardan, özel veya daha az soyut olan kavramlara doğru gidiş şeklinde özetlenebilecek bu yapısına Ausubel, «Disiplinlerin Hiyerarşik veya konik Organizasyonu» demektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.