Çocuk Yazını ve Sorunları

Nurettin Ergen

ÖZ

«Çocuk yazını» deyimi, çocukluk çağında (2-14 yaşları arasında) bulunan kimselerin, hayal, duygu ve düşüncelerine hitap eden sözlü ve yazılı tüm eserleri kapsar. Bir başka anlatımla çocuk yazını, «usta yazarlar tarafından özellikle çocuklar için yazılmış olan ve üstün sanat nitelikleri taşıyan eserlere verilen genel ad» diye de tanımlanmaktadır (1).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.