Türk Eğitim Sisteminde Niteliğin Ekonomik Yönleri

Mahmut Adem

ÖZ

Bugüne değin eğitimin pek çok tanımı yapılmıştır. En geniş anlamda eğitim; bireye kazandırılacak zihinsel ve bedensel yeteneklerin tümünü kapsayan hertür yetiştirmedir. Ancak eğitimin bu genel anlamdaki tanımı, eğitimin ekonomik analizi için yeterli görülmemektedir. Eğitimin ekonomik açıdan incelenmesi, temelde girdi (input) ve çıktı (dutput) kavramlarına dayandırılmaktadır. Konuya bu açıdan yaklaşıldığı zaman, yalnızca örgütlenmiş eğitim (formel) ele alınmakta, örgütlenmemiş eğitim (informel) dışlanmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.