Felsefi Düşüncelerin Boyutları

Sabri Büyükdüvenci

ÖZ

Filozofça düşünen kişilerin nitelikleri incelendiğinde, bu niteliklerin birbiriyle karşılıklı ilişkili üç boyutu olduğu görülür; kapsamlılık (comprehensivenness), nüfuz etme (penetration), ve esneklik (flexibility). Bizi burada ilgilendiren, felsefe yapma etkinliği açısından kişinin düşünsel yaşamında, problem çözme davranışında, bu niteliklerin kendini gösterme şeklidir, yoksa, bu nitelikler, söz konusu kişilerin tüm davranışlarını karakterize etmektedir. Bu nitelikler bir kez anlaşıldığında, her bir kişinin kendi düşünce biçiminde, bu nitelikleri sürekli geliştirmeye çalışarak, giderek felsefe yapan yeni bir kişi olabileceği beklenebilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.