Köy Enstitülerinde Demokratik Eğitim Kişilik Eğitimi

M. Rauf İnan

ÖZ

Köy enstitülerinde bu terim üzerinde durulmamış, ancak onun ta kendisi olan ve ondan çok daha geniş bir eğitim ilke ve amacını içeren kişilik eğitimi, tüm yetkinliğiyle uygulanmıştı. Demokratik eğitim terimi - ya da deyimi- milli eğitim alanımızda ancak 22-31 Ağustos 1949'da toplanan milli eğitim şurası ile ele alınan bir konu oldu. «Eğitim ve öğretimde dayanılan esaslar», şûranın beş çalışma konusundan birincisi idi; özellikle «demokratik eğitim»i amaçlıyordu. Ne var ki, bu konuyu inceleyecek yarkurulun (komisyonun) başkanı sayın Fuat Gündüzalp, hazırlanacak rapora göre demokratik eğitimin uygulanıp uygulanamayacağını Sayın Bakandan sormuş, bakan da kendisi için bunun bir onur sorunu ve kararı olduğunu» söylemiş; ancak yine de uygulamaya koyma girişiminde bulunmamıştı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.