Sosyal Bilimlerin Öğretiminde Yenileşme Eğilimleri

Cevat Alkan

ÖZ

Günümüzde eğitim alanındaki çağdaş gelişmeler karşısında felsefe ve sosyal bilimlerin öğretiminde uygulanabilecek yeni yaklaşımların ve değişik seçeneklerin neler olabilecğini araştırmak önem kazanmaktadır. Konunun, alanda beliren yenilik gereksinimi, bu disiplinlerle ilgili kavramsal anlayış ve gelişmeler, sorunlar ve izlenen politikalar ile alanda karşılaşılan sorunların çözümü için ileri sürülen öneriler ve bu konuda beliren yeni seçenekler gibi yönlerden incelenmesine gereksinim vardır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.