Hacettepe Üniversitesi Deneme Okulu'nda Kullanılan Müzik, Teknik ve Yetkinlik Örnekleri

İsmihan Artan, Servet Bal

ÖZ

Müzik, okulöncesi dönemdeki normal gelişim gösteren ve engelli çocukların eğitimlerinde tüm gelişim alanlarını destekleyen etkili bir teknik olarak kullanılmaktadır. Müzik eğitiminin amaçları gelişim alanları göz önüne alınarak şu şekilde sınıflandırılabilir: - İletişim, farkında olma ve dil gelişimi ile ilgili amaçlar, - Motor gelişim ile ilgili amaçlar, - Zihinsel gelişim ile ilgili amaçlar, - Yaratıcı ve duygusal amaçlar. Müzik eğitiminde en sık kullanılan teknikler : Sesleri dinleme ve ayırt etme; ritim çalışmaları;nefes açma ve şarkı söyleme; müzikli öyküler; yaratıcı hareket ve danstır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.