Fen Bilgisi Dersine İlişkin Beceri ve Tutumların Ölçülmesi

Özgül Yılmaz, Buğrahan Yalvaç, Ceren Tekkaya

ÖZ

Bu çalışmada Müfredat Laboratuvar Okulları programı (MLO) için geliştirilen ilkokul 4. sınıf fen bilgisi programına yönelik öğrencilerin tutumları ile “Işık-Madde Ünitesi”ndeki başarı durumları incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan “Işık-Madde Ünitesi” başarı testi 54 öğrenciye ünitenin bitiminde ve fen bilgisi dersi tutum ölçeği ise ünitenin başlangıcında 100 öğrenciye uygulanmıştır. Fen bilgisi dersi başarı testi ve tutum ölçeği güvenirlik analizleri Cronbach alfa formülü ile yapılmıştır (a= 0.72 ve a= 0.81). Genel olarak, başarı testi ve tutum ölçeği testi puanları karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir korelasyon elde edilmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.