Ön Lisans Öğrencilerinin Kimya Dersi Başarısında Öğretim Yönetiminin Etkisi

Nihal Sökmen, Hale Bayram

ÖZ

Bu çalışmanın amacı değişik öğretim yöntemlerinin öğrencilerin kimya dersi başarısında etkisini ortaya koymak ve bu başarıya ön bilginin, mantıksal düşünme yeteneğinin, kimya dersine karşı olan tutumlarının, ÖSS puanlarının ve kullanılan öğretim yöntemlerinin etkisini analiz etmektir. Bu amaçla "Çözeltiler"'' konusu seçilmiştir. Bu çalışmaya Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 83 öğrenci katılmıştır. Radyoloji Teknikerliği Bölümü öğrencilerine ders geleneksel yöntemle (Öğretim Yöntemi-1) (Gl), Patoloji Teknikerliği Bölümü öğrencilerine geleneksel yöntemle birlikte diğer gruplara göre daha fazla sınav uygulayarak (Öğretim Yöntemi-2) (G2), Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği öğrencilerine ise geleneksel yöntem yanında laboratuvar uygulaması (Öğretim Yöntemi-3) (G3) yaptırılarak verilmiştir. Çözeltiler konusu ile ilgili 10 soruluk Bilimsel Başarı Sınavı (BBS) öğretim yöntemleri uygulanmadan önce öğrencilerin ön bilgisini belirlemek amacıyla uygulanmıştır. 4 hafta süresince yukarda belirtilen yöntemlerle öğretim yapılmıştır. Bu şiire sonunda öğrencilere BBS sınavı son sınav olarak tekrar verilmiştir. Ayrıca Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi ve öğrencilerin kimya dersine karşı ilgisini belirlemek amacıyla Kimya Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin son sınav ve ön bilgi puanları farkına F testi ve Tuk ey testi uygulandığında Öğretim Yönteıni-3 ’ün diğer yöntemlere göre daha başarılı olduğu belirlenmiştir (t-2,99 p<0,05). Ayrıca yapılan analiz sonucunda öğrencilerin kimya dersi başarısında ön bilgilerinin, kullanılan öğretim yönteminin ve ÖSS puanlarının anlamlı bir katkısı olduğu sonucuna varılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.