Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi

Fulya Yüksel Şahin

ÖZ

Bu araştırmada, iletişim becerileri eğitimi programının üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırma, 1995-1996 öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan ve iletişim becerileri eğitimi programına gönüllü olarak katılmak isteyen öğrenciler arasından seçilen 32 denekle yürütülmüştür. Araştırmada biri deney, diğeri kontrol grubu olmak üzere iki gruptan oluşan öntest ve sontest deseni kullanılmıştır. Bu çalışmada, deneysel işlemde uygulanmak üzere 12 oturumluk iletişim becerileri eğitimi programı hazırlanmıştır. Araştırmada, bağımsız gruplar için kullanılan t-testi uygulanmıştır. Araştırma bulguları, iletişim becerileri eğitimi programına katılan öğrencilerin iletişim beceri düzeylerinin bu programa katılmayan öğrencilerin iletişim beceri düzeylerinden yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

İletişim becerileri, iletişim becerileri eğitimi programı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.