Demokrasi Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Mehmet Maboçoğlu

ÖZ

Demokrasi eğitimi, demokratik yönetim biçimine, devlet yapısına uygun olmalıdır. Daha çok gelişmiş ülkelerde görülebilen demokrasi, zaman içinde geleneklerini oluşturan yerleşmiş kurumlara ve hukukun üstünlüğüne dayanır. Çoğunluğun kararları uygulanırken, azınlığın varlığına ve haklarına saygı duyulur. Böyle bir ortam ancak eğitim sayesinde oluşabilir. Her bireyi bir değer olarak gören, beyin yıkayarak dogmatik düşünceleri aşılamayan, yetenekleri sonuna kadar geliştiren öğrenme isteği ve araştırma alışkanlığını kazandıran bir eğitim. Birey bir yandan yaşam boyu kendini geliştirirken, bir yandan da kendini gerçekleştirebilmelidir. Bu da ancak düşünce özgürlüğü ile olur. Her alanda, düşüncelerin oluşumunda ve ifadesinde özgürlüğün sağlanması, demokrasinin kaçınılmaz koşuludur. Eleştiriye açık, farklı düşüncelerin ortaya konulması, yanlışlardan kaçınılarak doğruların bulunmasına ve her alanda yeni oluşum ve gelişmelerin sürekliliğini sağlar. Böyle bir anlayışla bilim, sanat, felsefe vb. alanlarda gelişmeler süreğenleşirken, demokratik yaşam ve devlet geleneği de yerleşir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.