Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği

Çetin Semerci

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri için "Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği”ni geliştirmektir. Ölçek 719 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçekte, 30 madde bulunmaktadır. KMO (Kaiser- Meyer-Olkin) değeri 0.88, Bartlett test değeri 8980.25 ve Cronbach Alpha değeri 0.68 bulunmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.