Doğrudan Öğretim Yönteminin Öykü Anlama Becerisinin Öğretiminde Uygulanması

Rüya Güzel

ÖZ

Öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini kazanmaları birçok bilgileri edinmelerinde rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalarda farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilere doğrudan öğretim yöntemiyle çeşitli okuduğunu anlama becerilerinin kazandırılabileceği sonucu elde edilmiştir. Bu çalışmada doğrudan öğretim yönteminin, okuduğunu anlama becerilerini kazandırmada nasıl uygulanacağına yer verilmiş ve öğrencilere öykü yapısı unsurlarına göre düzenlenen tek olaylı öyküleri anlama becerisini kazandırmada, doğrudan öğretim yönteminin uygulama aşamaları açıklanmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.