Türkçe Öğretmenlerinin Erkek ve Kız Öğrencilerine Yönelik Toplumsal Cinsiyet Kimliği Merkezli Beklentileri, Algıları ve Tutumları

M. Ruhi Köse, Gözde Baç

ÖZ

Bu çalışmada, Ankara metropoliten kent sınırları içinde yer alan, biri anadolu, biri süper ve ikisi de normal devlet lisesi olmak üzere, orta düzeydeki dört liseden rastlantısal bir yöntemle seçilmiş 100 kişiden oluşan bir öğretmen örnekleminin kız ve erkek öğrencilerine dönük cinsiyetçi beklenti, tutum ve algıları araştırıldı. Araştırma bulguları, öğretmenler tarafından kız ve erkek öğrencilere uygun görülen meslekler, kız ve erkek öğrencilere atfedilen sıfat ve özellikler, kız ve erkek öğrencilere uygun görülen akademik çalışma alanları ile kız ve erkek öğrencilerin başarı ve başarısızlıklarının nedenleri olarak tanımlanan faktörler arasında önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Daha da önemlisi, araştırma bulguları, öğretmenlerin kız ve erkek öğrencilerine dönük beklenti, algı ve tutumlarının önemli ölçüde geleneksel cinsiyet ayırımcılığının özelliklerini yansıttığını göstermektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.