Ailelerin Satın Alma Sırasında Çevre Açısından Dikkat Ettikleri Hususlar

Seval Güven

ÖZ

Bu araştırma, ailelerin satın alma sırasında çevre açısından dikkat ettikleri hususları saptamak ve bu konuda geliştirilecek eğitim programına yönelik öneriler oluşturmak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma, Ankara’nın Abidinpaşa Sağlık Araştırma Grup Başkanlığı’na bağlı bölgelerinde yaşayan aileler arasında basit tesadüfi örneklemle seçilmiş 310 ailede kadın denek üzerinde uygulanmıştır. Araştırmaya alınan ailelerde deneklerin çoğunluğu satın alma sırasında satın aldıkları ürünlerin etiketlerine dikkat etmektedirler. Ancak dikkat edilen özellikler arasında ürünlerin çevre sağlığına olan etkisinin de yer aldığım belirtenler en düşük orandadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.