Akademik Özgürlük

Hasibe Çetin

ÖZ

Makalede akademik özgürlük konusu incelenmektedir. Konunun tarihsel gelişimi genel olarak ele alınıp incelendikten sonra, Türkiye’deki gelişmelerle karşılaştırmalı olarak akademik özgürlüğün istenildiği biçimde uygulamaya dönüşmesini engelleyen sınırlılıklar gözden geçirilmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.