Etkin Sınıf Yönetimi İçin Etkili İletişim Becerileri

Işık Gürşimşek

ÖZ

Öğretmen merkezli eğitim sistemi, öğrencilerin temel bilgi ve becerileri kazanabilmelerini sağlayıcı sıkı bir kontrol mekanizmasına ve sınıf disiplinine dayanmaktadır. Öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımı, yaparak- yaşayarak öğrenmesi, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenmesi üzerine temellenen öğrenci merkezli çağdaş eğitim sistemi ise geleneksel yaklaşımdan farklı bir sınıf yönetimi anlayışını gerekli kılmaktadır. Etkili iletişim becerileri, motivasyonu arttırma, özyeterlik ve içsel kontrolü geliştirme ve öğretimin verimliliğini yükseltme etkin sınıf yönetiminin temel bileşenlerini oluşturmaktadır. 21. yüzyılın insanını yetiştirecek öğretmenlerin, öğrencilerine çağın gereklerine uygun nitelikleri kazandırabilmeleri açısından ivedilikle sınıf yönetimi konusunda yeni bilgi ve becerilerle donatılması gerekmektedir. Bu yazıda, öğretim sürecinde verimliliği arttırmak açısından etkin sınıf yönetiminin önemi ve etkili iletişim becerileri ile ilişkisi tartışılacak, eğiticilere bazı öneriler sunulacaktır.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf yönetimi, iletişim becerileri, öz-yeterlik, öğretmen eğitimi, öğretim verimliliği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.