Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi

Ali Yıldırım

ÖZ

Bu makalede sosyal bilimlerde giderek daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim alanında yapılan araştırmalara getirdiği önemli katkılar tartışılmaktadır. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinin ortaya çıkışı, geleneksel olarak kullanılagelen nicel araştırma yöntemlerinden ayrılan özellikleri, nitel araştırmada kullanılan başlıca bilgi toplama yöntemleri ve bu yöntemlerle ortaya çıkarılan sonuçların uygulamada nasıl kullanılabileceği İncelenmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinin temel özelliklerinden olan doğal ortama duyarlılık, araştırmacının katılımcı rolü, bütüncül yaklaşım, algıların ortaya konması, araştırma deseninde esneklik ve tümevarımcı analiz tartışılmakta ve eğitim alanında bu özellikleri taşıyan araştırmaların potansiyel önemi gündeme getirilmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.