İlköğretim Matematik Dersi Programının Amaçlarının Gerçekleşmesi Üzerine

Yusuf Aydın, Mustafa Albayrak

ÖZ

Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurıılıı’nun 19.11.1990 gün ve 153 sayılı kararı ile 1991- 1992 öğretim yılından itibaren denenip geliştirilmek üzere yürürlüğe konan 5+3=8 İlköğretim Matematik Dersi Programındaki amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek amacı ile 1994-1995 öğretim yılında yaptığımız araştırmadan elde edilmiş bazı sonuçlar sunulmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.