Sınıf Gözlem Teknikleri

Burcu Akbayrak

ÖZ

Bu makalede, sosyal bilimler ve eğitim araştırmalarında bir veri toplama aracı olarak kullanılan gözlem tekniği incelenmiş ve tartışılmıştır. Önce gözlem tekniğinin kavram ve amaçları üzerinde durulmuş ve daha sonra sistematik ve sistematik olmayan iki gözlem türü açıklanmıştır. Son olarak sınıfta yapılan gözlem tekniği ile ilgili iki araştırma projesi özetlenmiştir. Bunlar ORACLE (Gözlemsel ve Sınıf Öğrenmesini Değerlendirme Projesi) ve PRINDEP (Temel İhtiyaçlar Bağımsız Değerlendirme Projesi) projeleridir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.