Gençliğin Evliliğe İlişkin Rol Beklentilerinin Oluşması

Zeynep Çopur, Şükran Şafak

ÖZ

Gençlik, çocuklukla erişkinlik arasında yer alan gelişme, ruhsal olgunlaşma ve yaşama hazırlık dönemidir. Genellikle 12-24 yaş arası kabul edilen gençlik dönemi, her şeyden önce; yetişme, hazırlanma,öğrenme faaliyetlerini kapsayan dinamik ve değişken bir süreçtir. Gencin duygu, düşünce, davranış,tutum,beklenti ve hedeflerini anlayabilmek için, kişiliğini oluşturan öğeler üzerinde durmak gerekir. Kişiliğin ilk çizgilerini ortaya çıkaran unsur toplum-doğa ilişkileri ve bunun bireye yansımasıdır. Evlilik ve yuva kurma psikolojik ve duygusal olgunluğa erişmiş gençler için normal isteklerdir. Gencin toplumda kadın ve erkeğin rollerine yönelik beklentileri bu dönemde oluşur. Gerek bu beklentilerin, gerekse roller hakkındaki görüşlerin ortaya çıkması aileye ve içinde yaşanan çevreye bağlıdır. Rol beklentilerindeki uyumsuzluk, gençlerin rol beklentilerinin incelenmesiyle saptanabilir. Karşılıklı rol uyumu, uyumlu aile yaşamının daha sağlam temellere oturtularak memnuniyetin artmasını sağlayabilir. Rol beklentilerinde farkların erken tanımlanması, daha iyi bir aile yaşantısının oluşmasına yardımcı olacaktır. Eşler arasında ortak nitelikler çoğaldıkça evlilik ilişkilerinde mutluluk oranı da artmaktadır. Eşin beklentilerine göre evlilikte beklenilen rollerin gerçekleşmesi evlilikte uyum ile sonuçlanır. Gerçek rol kavramı ve bu role dayalı davranışlar yani sorumluluklar, çocuklukta ve yetişme çağında öğrenilir, yetişkinlerin deneyimleri ile güçlendirilir veya değiştirilir. Yetişkinler davranışları ile çocuklara ve gençlere örnek olurlar. Aile bireylerinin sergiledikleri tavır ve roller çocukların ve gençlerin rollerle ilgili olarak edineceği bilgilerin esas kaynağını oluşturmaktadır. Gençlikte edinilen deneyimler, onların ileride kuracakları aileler için olduğu kadar, toplumda da üstlenecekleri rolleri için bir basamak olur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.