Öğretmen Eğitimi ve Bilişim Teknolojisi

Hayal Köksal

ÖZ

Bu çalışma ‘‘öğretmen eğitiminin başlangıç noktasının okulda sorunlar içinde bunalan öğretmenlerin gereksinimlerinin karşılanması” gerektiği fikrinden haraketle; bilgisayar kullanımı ile öğretmen eğitimi konusunu bağdaştırma amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar ile verilen eğitime öğretmenlerin tepkisi ve nedenleri üzerinde de durularak, konuya ilişkin birtakım öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitimde Bilişim Teknolojisi - Öğretmen Eğitimi - Yeniliklere karşı koyma

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.