Üniversite Öğrencilerinin Osmoz ve Difüzyon Konularındaki Kavram Yanılgıları

Ceren Tekkaya, Bengi Şen, M. Yaşar Özden

ÖZ

Bu çalışma, genel biyoloji dersini zorunlu ve seçmeli olarak alan üniversite öğrencilerinin difüzyon ve osmoz konularını ne derecede anladıklarını ve hangi noktalarda kavram yanılgılarına düştüklerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Kavram yanılgıları Odom ve Barrow (1995) tarafından geliştirilen ve 12 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan iki aşamalı tanı testi kullanılarak saptanmıştır. Bu test, 79’u genel biyoloji dersini zorunlu ve 56’sı seçmeli olarak alan toplam 135 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Testin ilk aşaması için, doğru yanıt aralığı genel biyoloji dersini zorunlu olarak alan öğrencilerde %53 - %94.4 ve seçmeli olarak alan öğrencilerde %42.7 - %100’dür. Ancak her iki aşama birleştirildiğinde bu aralığın dersi zorunlu alanlarda %27.8 - %88.6’ya ve seçmeli alanlarda %19.6 - %67.8’e düştüğü gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, araştırmaya katılan öğrencilerin konuyu yeterince anlamadıklarını ve kavram yanılgılarına sahip olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Kavram yanılgıları, osmoz, difüzyon, iki aşamalı tanı testi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.