Ünite Masası ve Gözlem Panosu ile Yaşantılara Dayalı Katılımlı Öğrenme

Kadem Tokdemir

ÖZ

İlköğretim okulu altıncı sınıfa kadar olan öğrencilerin eğitimini kapsayan bu makalede, küme çalışması, soru-cevap, tartışma ve esinlendirme gibi teknik ve taktiklerin uygulanmasında gözlenen öğrenim yetersizliklerinin nasıl giderileceği ve katılımcı öğelerin nasıl geliştirileceği üzerine görüşler sunulmuştur. İletişime açık, iyileştirilmiş bir eğitim ortamı hazırlanarak yeni bir öğretme durumu yaratılmıştır. Bu ortamda yapılacak katılımlı öğrenme etkinliklerinin stratejik hedefleri, yöntemleri, araç, gereç, materyalleri içeriğinde yer alan ünite masası ve gözlem panosunun işlevleri ve geliştirilmesi gereken öğretim yaklaşımları program geliştirme kapsamında sürekli öğrenme modelinin bir bölümü olarak ele alınmış ve yorumlanmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.