Türk Eğitim Düşüncesinde Okul Müzesinden Müze Pedagojisine Değişim

H. Ömer Adıgüzel, Faruk Öztürk

ÖZ

Bu çalışmada Türk eğitim düşüncesi tarihinde okul müzesinden müze pedagojisine doğru gerçekleşen eğitimsel değişimlerin düşünsel temeli ve uygulama boyutu incelenmektedir. Türk eğitim düşüncesinde müze kavramının geçirdiği evreler, eğitimcilerin okul müzesi ve öğretim ilişkisi konusundaki yaklaşımları, Cumhuriyet döneminde okul müzesinin durumu ve ilerleyen dönemlerde müze pedagojisi anlayışının ulaştığı nokta ve çeşitli uygulamalar incelenmektedir. Makalede, “müze" olgusunun pedagojik işlevi yanında okul müzesinden müze pedagojisine uzamın zihinsel değişimin temelinde yatan felsefi tutum da incelenmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.