Sanat Eğitiminde Bilgisayarlar

Burcu Akbayrak

ÖZ

Bu makalede bilgisayarların sanat eğitimindeki yeri ve önemi tartışılmıştır. Önce, bilgisayarla ilgili bazı temel terimler tanımlanmış ve sonra da okullardaki sanat eğitimi üzerinde durulmuştur. İngiliz, okullarındaki Ulusal Müfredat Programlarında bilgisayarların (Bilgi Teknolojisi) yeri açıklanmış ve daha sonra da bilgisayarların sanat ve tasarım eğitiminde nasıl kullanıldığı tartışılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.