Çokkültürlülük Masalı: Çokkültürlü Toplumlarda Türk İşçi Çocuklarının Eğitimi Sorunu (Almanya ve Hollanda Örneği)

Mahmut Tezcan

ÖZ

Eğitim yönünden çok kültürlü toplumların yabancı işçilerin çocuklarına yönelik durumunu ortaya koyan bu yazıda o ülkelerin hiç de başarılı olmadıkları, hatta çokkültürlülüğün özüne ters düşen uygulamalara girdikleri belirlenmiştir. Çünkü bu ülkeler (özellikle Almanya) bu çocuklara eğitim olanakları sağlamada yerli çocuklarla eşit şans olanaklar sağlamamaktadırlar. Bu olanaksızlıklar, okul, öğretmen, programlar yönünden son derecede kısıtlı tutulmaktadır. En önemlisi bu ülkeler işçi çocuklarına dil öğretememektedirler. Çocukların başarısızlıkları da bu noktada düğümlenmektedir. Türklerin entegrasyonu üç açıdan değerlendirilebilir: 1. Türklerin içinde yaşadıkları toplumdaki siyasal karar alma süreçlerine ülkenin yerlileri gibi katılabilmelerigerekmektedir. 2.Toplumsal alanda ise, devingenliğin önündeki engellerin kaldırılması şart. 3.Kültürel alanda ise, Türklerin kendi dilleri, dinleri, kendi kültürleri ile bu toplum içinde var olmalarının önündeki çok yönlü engellerin ortadan kaldırılması, her alanda ayrımcılığa son verilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ortak yaşam politikalarının işlevli kılınabilmesinin koşulu ise karşılıklı hoşgörüdür.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.