Sorgulayarak Öğrenme Yönetminde Öğrenme Halkası Modeli

Nihal Sökmen

ÖZ

Sorgulayarak öğrenme günümüz eğitiminin önemli bir hedefidir. Çünkü her ülkenin geleceği açısından sorgulamayı ve araştırmayı bilen, sorunlara çözüm getirebilen, sonuca gidebilen kararlı bireylere gereksinimi vardır. Bu çalışmada, öğrenme halkçısı modelinin sorgulayarak öğrenme yöntemleri ile birlikte fen eğitiminde nasıl uygulanacağı araştırılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.