Değişen Dünyada Eğitimimiz: Olgular, Seçenekler

Güzver Yıldıran

ÖZ

Çalışma, eğitimin genel olarak dünyadaki konum ve durumunu tarihsel bir çerçeve içinde kıyaslamak olarak ele almakta, eğitim sorunlarının yalnız, gelişmekte olan toplumlarda değil, gelişmiş olarak kabul edilen toplumlumlarda da, evrensel insan haklarını belirten bildirgeleri ihlal eder durumda olduğunu, verilerle göstermektedir. Ayrıca ülkemizde eğitime yine tarihsel bir çerçeve içinde bakılmış, bugünkü ilköğretimin sekiz, yıla uzatılması üzerinde durulmuş, insan haklarına saygılı, “insanın insanlığını aramasına yol gösteren" bir eğitimin başka ülkelerden ithal edilemeyeceği konusuna ağırlık verilerek, yazara göre böyle bir eğitimin özellikleri belirtilmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.