İlkokuma-Yazma Öğretimi

M. Feyzi Öz

ÖZ

Okuma-yazma becerileri insanlığın geçmiş deneyim ve değerlerini kuşaktan kuşağa aktaran ve yaşayan kuşaklar arasındaki etkili iletişimi sağlayan önemli bir araçtır. Okuma-yazma becerisinin ilköğretim çağında öğrenilmesinde doğru alışkanlıkların edinilmesi bireylerin gelecekteki yaşamlarında başarılı olmasında önemli rol oynamaktadır. Bu yazıda ilköğretim çağında okuma-yazma öğretiminde kullanılan etkili öğretim teknikleri sunulmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.