Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dilde Yazılmış Metinleri Anlama Becerilerinin Sınanmasında Özet Yazma Tekniğinin Kullanılması

Berrin Uçkun, A. Pınar Aksoy

ÖZ

Yabancı dilde okuma-anlama becerisinin sınanmasında kullanılan çoktan seçmeli tekniğinin kullanımı fazlasıyla yaygınlaşmasına karşın, bu teknik okuma-anlama sürecinde öğrencide geliştirilmesi amaçlanan becerilerin birçoğunu ölçmenıekle birlikte, öğrenciyi okuduğunu tümüyle anlamaya değil de soruyu cevaplamaya yönelten bir okuma alışkanlığını yerleştiriyor. Kullandığımız test tekniğinin geçerliliği öğrenciye kazandırmak istediğimiz becerileri ölçmesi oranında sağlanacaktır ve ayın zamanda bu teknik öğretim programlarının içeriğini belirlemede etkili olacaktır. Okuma-anlama becerisinin birçok strateji ve alt becerilerin karşılıklı iletişiminden oluşması nedeniyle, bunu sınavlara yansıtabilecek bir sınama tekniği olarak özet çıkarma üniversite öğrencileri üzerinde iki ayrı türde "öykü ve düzyazı" okuma parçası kullanılarak denendi ve sonuçlar aynı okuma parçaları için geliştirilmiş çoktan seçmeli sınav sonuçları ile karşılaştırıldı. Toplanan verilerden elde edilen sonuçlar özet yazmanın okuma-anlamayı ölçmeye yönelik kullanılabilirliğine ve bu tekniğin daha verimli kullanılabilmesi için öğrencilerin bu yönde eğitilmelerinin gerekliliğine dikkat çekmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.