Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılıştırılması

Derya Oktar Ergür

ÖZ

Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesinin 1995-1996 öğretim yıllık bahar döneminde dört yıllık lisans programlarında son sınıflara devanı eden 569 öğrenci ile bu bölümlerde görevli 310 öğretim üyesi üzerinde yapılmıştır. Öğretim üyelerinin yaş, cinsiyet, akademik unvan, çalıştıkları bölümün üniversiteye giriş puan türü ve doktora yaptıkları üniversite ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki miktarı yaş değişkeninin dışında önemli bulunmuştur. Üniversiteye Fen, Matematik, Türkçe-Matematik, Türkçe-Sosyal, Dil, Sosyal ve Yetenek puan türüne göre girilen bölümlerdeki kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretim üyelerinin öğrenme stillerinin iki oran karşılaştırması sonucu kız öğrencilerin Ayrıştıran; kadın öğretim üyelerinin Yerleştiren; erkek öğretim üyelerinin erkek öğrencilere göre Değiştiren öğrenme stilini daha çok benimsedikleri belirlenmiştir. Üniversiteye giriş puan türüne göre gruplanan bölümlerdeki öğrenci ve öğretim üyelerinin öğrenme stilleri arasındaki ilişki iki oran karşılaştırması yöntemi ile çözümlenmiş, üniversiteye Fen ve Yetenek puan türü ile girilen bölümlerdeki öğrencilerin, bu bölümlerdeki öğretim üyelerine göre Ayrıştıran öğrenme stilini daha çok benimsedikleri saptanmıştır. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme Biçimleri ve Bileşenleri, Öğrenme Stilleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.