Öğrencilerin Bilim İnsanı ile İlgili İmgeleri

Ayşenur Yontar Toğrol

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, çeşitli yaşlardaki öğrencilerin bilim insanına yönelik imgelerini (imajlarını) ortaya çıkartmaktır. Genel kullanımların yanı sıra öğrencilerin cinsiyet ve sınıflarına göre de bulgular yorumlanmıştır. Bilim insanına yönelik geliştirilmiş imgeleri ortaya çıkartmak amacıyla Bir Bilim İnsanı Çizme Testi - BBİÇT (Draw - A-Scientist Test - DAST; Chambers, 1983) kullanılmıştır. Rosenthal'ın (1993) belirtmiş olduğu gibi, Chambers BBİÇT'yi kullanarak yapmış olduğu çalışmasının sonuçlarından söz ettiğinden beri öğrenci çizinden bu konuda önemli bir ölçek türü olarak kabul edilmektedir. Çalışmanın örneklemini farklı yaş düzeylerinde bulunan 254 kız ve 153 erkek öğrenci oluşturmaktadır (N=443). Analizler sonucu ortaya çıkan bilim insanına yönelik geliştirilmiş olan tipik kullanımların minimal farklılıklarla literatürde belirtilmiş olanlarla örtüşmüş olduğu görülmüştür. Kız ve erkek öğrenciler arasında ortaya çıkartılmış olan farklılıkların en önemli olanının, bilim insanının cinsiyetine yönelik kullanımlar olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın sonuçlarının öğrencilerin bilim insanına yönelik geliştirmiş oldukları imgelerle ilgili bilgi verdiği ve bu anlamda da uygulamaları şekillendirebileceği düşünülmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.