Anadolu Liselerinde Yabancı Dille Yapılan Öğretim ile İlgili Öğretmen, Öğrenci, Veli ve Denetçilerin Görüşleri

İ. Hakkı Mirici, Vural Hoşgörür, M. Metin Arslan, Abdullah Aydın

ÖZ

Ülkemizde ortaöğretim kademesinde çeşitli okullar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları genel liseler, Anadolu liseleri,teknik meslek liseleri, öğretmen liseleri ve imam hatip liseleridir. Bu okullardan Anadolu liselerinde bazı dersler yabancı dille okutulmaktadır. Fen Bilimleri dersleri de bu şekilde okutulan derslerdendir. Bu çalışmanın amacı, Anadolu liselerinde İngilizce okutulan Fen Bilimleri derslerinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara ne oranda hizmet ettiğini, eğitim programı ve toplam kalite yönetimi yönünden incelemektir. Bu amaçla, bu çalışmada İngilizce Fen Bilimleri dersleri uygulaması yapan Anadolu liselerinde okuyan öğrencilere, bu öğrencilerin velilerine, bu okulların müdürlerine, bu okulları denetleyen denetçilere ve Anadolu liselerinde Fen Bilimleri derslerini İngilizce okutan öğretmenlere ayrı ayrı anketler uygulanmıştır. Ayrıca, geniş bir yazın taraması yapılarak, bu tip bir uygulamanın bilimsel yönden değerlendirilmesi sağlanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Anadolu liseleri, İngilizce Fen Bilimleri Dersleri Programı, Toplam Kalite Yönetimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.