Deneyimli Öğretmenlerin Mesleki Gelişimdeki Rolleri

Süleyman Sadi Seferoğlu

ÖZ

Bu araştırma öğretmenlerin Türkiye’deki mesleki gelişim uygulamaları ile ilgili görüşlerini ve bıı doğrultuda deneyimli öğretmenlerin öğretme-öğrenme süreçlerindeki rollerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışma ayrıca deneyimli öğretmenlerin göreve yeni atanan öğretmenlere yardımcı olup olmadıklarını ve yardımcı olabilecekleri alanları ortaya çıkarmaya yöneliktir. Araştırmada veri toplamak için bir anket kullanılmıştır. Anket Ankara ilindeki 52 okulda 500 öğretmene uygulanmıştır. Anket sonuçları öğretmenlerin, deneyimli öğretmenlerin yeni öğretmenlere yardımcı olmaları gerektiğini düşündüklerini, ancak bunun gerçekleşmediğini göstermektedir. Araştırmaya katılan öğretmenler, deneyimli öğretmenlerin yeni öğretmenlere moral destek sağlayabileceklerini, yaratacakları olumlu bir ortamda onların sorunlarını paylaşabileceklerini, onları kendi sınıf arına davet edebileceklerini, onlara örnek dersler verebileceklerini ve çevrelerine uyum sağlama konusunda yardımcı olabileceklerini belirtmektedirler.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretme, deneyimli öğretmen, mesleki gelişim, öğretimi geliştirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.