Türkiye'de Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Durumu ve Geleceğe İlişkin Yönelimler

Süleyman Doğan

ÖZ

Bu yazıda, önce ülkemizde psikolojik danışma ve rehberlik alanının mevcut durumu ve 50 yıllık tarihsel gelişiminin somut sonuçları değerlendirilmekte ve mevcut sorunlar tartışılmaktadır. Sonra, psikolojik danışma ve rehberlik alanının genel, meslekleşme süreci, psikolojik danışman eğitimi, okul psikolojik danışma ve rehberlik program ve uygulamaları ve psikolojik danışmanların rol ve işlevlerine ilişkin geleceğe ait yönelimler belirtilmektedir. Daha sonra, mevcut sorunların çözümüne yönelik bazı öneriler sunulmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.