Çoklu Değerlendirme Modeli ve Eğitim Denetimine Uygulanabilirliği

Esmahan Ağaoğlu, Yücel Şimşek, Müyesser Ceylan

ÖZ

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda, örgütlerde bilgi niteliğini geliştirmek, bireysel ve örgütsel gelişimi sağlamak amacıyla yeni dönüt alma yolları araştırılmaktadır. Birden fazla kaynaktan gelen bilgi, tek kaynaktan gelen bilgiden daha güçlü olduğu düşüncesi ile bir çoklu değerlendirme modeli geliştirilmiştir. Bu model aynı zamanda "360 Derecelik Dönüt" olarak adlandırılmaktadır. Temelde çoklu değerlendirme modeli, işgörenlerin nesnel olarak diğer işgörenlerce ve etkileşimde bulunduğu bireylerce değerlendirilmesine yardımcı olacak bir uygulamadır. Bu çalışmada, modele ilişkin kuramsal açıklamadan sonra bu modelin eğitim denetimine yansıması tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Çoklu Değerlendirme, 360 Derecelik Dönüt, Performans Değerlendirme, İşgörenlerin Değerlendirilmesi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.