Yetişkin Temel Eğitimi Uygulamalarına İngiltere’den Bir Örnek: `Okuma Hakkı` Kampanyası Deneyimi

Ahmet Yıldız, Hayriye Tuğba Öztürk

ÖZ

Farklı ülkelerin başarılı eğitim deneyimlerini incelemek, Türkiye’deki yetişkin temel eğitimini yeniden düşünmede yararlı olabilir. İngiltere’de 1973 yılında başlatılan Okuma Hakkı Kampanyası bu konuda anımsanmaya değer başarılı bir deneyimdir. Bu kampanyayla ilk defa gelişmiş bir Batı ülkesinde “okuryazarlık problemi”, önemli bir toplumsal sorun olarak gündeme gelmiştir. Ayrıca kampanyada televizyon ve radyonun etkin kullanımı ile yetişkin temel eğitimi (YTE) konusunda teknoloji kullanımının özgün bir deneyimi yaratılmıştır. Bu kampanyada sivil toplum kuruluşları ve toplumsal hareketlerin merkezi rolü söz konusudur. Okuma Hakkı Kampanyası BBC ile birlikte, sivil toplum örgütlerini, YTE ile ilgili vakıf ve dernekleri, üniversiteleri de içine almış ve bu kurumların katkısı ile toplumsal bir kampanya formuna bürünmüştür. Toplumsal bir hareketlilik getiren bu tür paydaşlar, toplum içerisinde okuryazarlık konusundaki mevcut duruma yönelik olarak duyarlılığı artırmış, katılımı sağlamış ve projeyi işler kılmıştır.

 

ANAHTAR KELİMELER

Yetişkintemel eğitimi, okuryazarlık,İngiltereOkuma HakkıKampanyası, yetişkin temel eğitiminde teknoloji kullanımı, BBC

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.