Meslek Lisesi Öğrencilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Özellikleri

Mustafa Yavuz, Deniz Gülmez, Tuğba Cevriye Özkaral

ÖZ

Öğrencilerin mevcut potansiyellerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak ve potansiyellerini geliştirmek gerekmektedir. Öğrencilerin sahip olduğu özelliklerine uygun nitelikte verilecek kaliteli bir eğitim başarıyı beraberinde getirecektir. Türkiye’de Fen ve Anadolu liseleri ile kıyaslandığında bazı meslek liselerine merkezi sınavlarda daha düşük puan alan öğrencilerin yerleştiği görülmektedir. Meslek lisesi öğrencileri araştırılması gereken özel bir grubu oluşturmaktadır. Bu araştırmada, meslek lisesi dokuzuncu sınıf öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma fenomenolojik yaklaşımla yürütülmüştür. Verilerin analizi sonucu elde edilen temalar şöyledir: Başarısız olunca hissedilen duygular, öğrencilerin keşfedilmemiş, geliştirmedikleri yetenekleri, öğrenme sürecinde sosyal destek, sınava odaklanamama, öğrencilerin değerlendirmelerine göre öğretmen yeterlikleri, tamamlama eğitimleri, öğrencilerin kullandıkları öğrenme strateji, yöntem ve teknikler, matematik; sevilmeyen ve anlaşılmayan ders, Türkçe; en sevilen ders, aile ve öğrencinin hedefleri, geleceğe ilişkin beklentileri: iyi bir meslek sahibi olma, öğrencilerin rol modelleri olarak öne çıkan aile bireyleri, öğrenme motivasyonunu etkileyen değişkenler: okulu bitirmek isteme, hayatını kurtarma isteği, öğretmen tutumları.

ANAHTAR KELİMELER

Meslek lisesi, Öğrenci özellikleri, Başarı, Öğrenme, Fenomenolojik yaklaşım


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.5238

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.