Ergenler ve AIDS Eğitimi

Figen Çok

ÖZ

HIVIAIDS bugün bütün dünyanın en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Günümüzde hala ölümcül olma özelliğini taşıyan bu hastalığın tek çaresinin eğitim olduğuna inanılmaktadır. Gelişmiş ülkeler eğitim çabalarına bağlı olarak hastalığın yayılımını durdurmayı başarmıştır. Ancak gelişmekte olan ülkeler arasında hastalığın yayılımı artmaktadır. Ergenler ise bazı riskli cinsel davranışları, kondom kullanımında isteksizlik, damar içi ilaç kullanımının artması ve kişisel söylence olarak ifade edilen başlarına kötü şeyler gelmeyeceği yolundaki gelişimsel özellikleri nedeniyle AIDS ile karşılaşmada önemli bir risk grubu olmaktadır. Kitle iletişim araçlarında HIVIAIDS hastalarının sıradışı bireyler olarak sunulması ergenlerin gelişimsel bir özelliği olan "benim başıma gelmez" düşüncesini pekiştirmiş ve sorunu başkalarının ya da başkalarına ait olarak görmelerine neden olan bir "öteki imgesi" yaratmıştır. Ergenlere yönelik AIDS eğitiminin amacı ergenlerin kendilerini korumalarını sağlayarak, onları AIDS ile karşılaştırmamaktır. Ergenlere yönelik eğitim çabaları öncelikle ergenlerin AIDS konusundaki bilgilerini saptamayı hedeflemektedir. Bu konudaki araştırmalar ergenlerin AIDS’den haberdar olduklarını, ancak bazı noktalarda önemli bilgi eksikliklerinin bulunduğunu göstermiştir. Bir yandan ergenlere yönelik eğitim programının içeriğinin nasıl olması gerekliliği tartışılırken, öte yandan eğitimin değerlendirilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Eğitimin değerlendirmesinin eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyinin artışı olarak değil, sağlıklı, sorumlu cinsel davranışların kazanılıp kazanılmadığının belirlenmesinin daha önemli olduğu düşünülmektedir. Bu derlemede dünyadan ergenlere yönelik AIDS eğitimi konusunda örnekler sunulmakta ve uygulamaya yönelik bazı öneriler getirilmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.