Yaratıcı Drama Eğitim Programının Öğeleri

Tülay Üstündağ

ÖZ

Bu makalede; program geliştirme sürecinde bir ders olarak, yaratıcı drama eğitim programının öğeleri tartışılmaktadır. Makale; bir ders olarak yaratıcı dramanın hedefleri, içeriği, yöntemleri, araç-gereç, öğretim materyalleri ve yaratıcı dramanın değerlendirilmesi ile ilgilidir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.