Ankara'da Açık Alanlarda Çocuk Oyunları

Müge Artar

ÖZ

Bu araştırma 1996 yılının yaz aylarında gerçekleştirilen kentlerdeki açık alanlarda çocuk oyunları çalışmasının bir tekrarıdır. Tekrarlı araştırmanın amacı oyunlarda zamanla oluşan değişimleri ve mevsime bağlı farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırma verileri, "Kentlerdeki açık alanlarda çocuk oyunları gözlem formu ve görüşme formu" kullanılarak, Ankara'da Ekim 1997de farklı SED’leri temsilen seçilen üç semtte gözlem yoluyla toplanmıştır. Önceki araştırmayla bu araştırmanın bulguları karşılaştırıldığında okul bahçelerinde toplam oyun sayısında önemli bir farklılık olmadığı, ancak farklı SED’lerde gözlenen oyun sayıları arasında fark olduğu görülmektedir. Oyunlara bakıldığında önceki çalışmada okul bahçelerinde en çok gözlenen şarkılı-tekerlemeli oyunların sayısında bir düşüş (41;21) ve yakalamalı oyunlarda bir artış (10;38) görülmektedir. Bu fark araştırmanın yapıldığı mevsim farkıyla açıklanabilir. Sokaklarda ise ikinci uygulamada gözlemlenen oyunların sayısının arttığı görülmektedir. İlk uygulamada havanın sıcaklığının ve tatil olmasının etkilerinin görüldüğü düşünülmektedir. Genel olarak her iki çalışmada okul bahçelerinde sokaklara oranla daha çok oyun gözlemlenmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.