Fırat Üniversitesi Akademik Personelinin İş Stresi, Gerilim ve Başa Çıkma Düzeyleri

Muallâ Bilgin Aksu

ÖZ

Bu araştırmada, Fırat Üniversitesinde (F. Ü.) görev yapan akademik personelin iş stresi, gerilim ve başa çıkma düzeyleri kendi görüşlerine göre saptanmıştış, çözümlenmiş ve yorumlanmıştır.. Bu amaçla hazırlanan anketlerde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: A. Kendi görüşlerine göre, Fırat Üniversitesi akademik personelinin iş stresi, gerilim ve başa çıkma düzeyleri nedir? B. İş stresi, gerilim ve başa çıkma düzeyine ilişkin görüşlerin oluşmasında cinsiyet, unvan, yaş, medeni durum, akademik alan, öğretim yükü, bağlı olunan birim, F.Ü.'de çalışma süresi ve yönetim görevi değişkenlerinin etkisi nedir?

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.