Şura Kararlarının Demokratiklik ve Bilimsellik Nitelikleri

Ayhan Aydın

ÖZ

Bu makalede, şûra kararlarının demokratiklik ve bilimsellik niteliklerinin tartışılması amaçlanmıştır. Milli Eğitim Şûraları eğitim politikalarının belirlenmesinde önemli bir kuruldur. Ancak sözkonusu şûra kararlarının belirlenmesinde, demokratik ve bilimsel süreç ve yaklaşımlara ne ölçüde özen gösterildiği tartışmaya açıktır. Bu nedenle şûranın örgütsel ve yönetsel yapısı ve karar sürecinin işleyişine ilişkin onbeşinci Milli Eğitim Şûrası’na katılan üyelerin görüşlerinin belirlenmesi, önemli ve güncel bir sorunun aydınlatılmasına katkı sağlayabilir. Araştırma sonuçlarına göre, şûra kararlarının bilimsellik ve demokratiklik nitelikleri üyelerce yetersiz olarak algılanmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.