Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Programlarında Görevli Öğretim Elemanlarının Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Raşit Özen

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarında kalitenin artırılması bağlamında, ilköğretim okulu öğretmenlerine yönelik hizmetiçi eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarının, öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışmanın örneklemini, Bolu İli merkezinde görev yapmakta olan ilköğretim okulu öğretmenleri (n=130) oluşturmaktadır. Çalışmada niceliksel veriler Likert tipi bir ölçek ile 2002 - 2003 öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, ilköğretim okulu öğretmenlerinin, sorulan sorulara açık bir şekilde cevap verme, hizmetiçi eğitim programları süresince görsel ve işitsel ders materyallerini etkili biçimde kullanma, dersler sırasında çalışılan veya öğrenilen konuları gerçek yaşamla ilişkilendirme ve kursiyer öğretmenleri alanları ile ilgili en son gelişmelerden haberdar etme gibi öğretmen yeterliklerini çoğunlukla vurguladıkları bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen yeterlikleri, hizmetiçi eğitim programları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.